Serbian Croatian


Претрага

Анкета

Да ли вам се свиђа интернет страница школе?
 

Корисни линкови

 

 

 

 

 

 

 

 

Продужени боравак PDF Štampa El. pošta

Продужени боравак представља проширену васпитно-образовну дјелатност школе, гдје један дио ученика, прије или послије редовне наставе, борави у школи и под руководством учитеља и стручних сарадника систематски и плански припрема за наставу и организовано проводи своје слободно вријеме.

Продуженим дневним радом школа јача своју васпитну и образовну улогу, али се пред њу стављају и нови захтјеви: пажљиво планирање, програмирање, вођење и управљање, увођење нових занимљивих садржаја и начина рада, учвршћује се нова улога учитеља и стручних сарадника, води брига о редовној и правилној исхрани ученика, функционално опрема школски простор, уређује двориште и слично.

 

Циљеви програма рада

- хармоничан цјелокупни развој дјетета;

- откривање и максималан развој индивидуалних потенцијала дјетета кроз различите организоване и слободне активности;

- омогућити пун развој дјетета као социјалног бића – кроз свеприсутну социјалну интеракцију са одраслима и вршњацима;

- оспособљавање за самостално учење;

- припремити дијете за будуће образовање и цјеложивотно учење.

 

Садржаји програма рада у продуженом боравку треба да обухвате све аспекте развоја цјелокупне личности дјетета, од образовних (писање домаћи задатака, понављање, увјежбавање, примјена наученог, учење учења) до васпитних, који до изражаја највише долазе у доброј организацији слободних активности (различите ликовне, музичке и драмске радионице, ритмика и плес, читање, спортске активности и такмичења). С обзиром да ће продужени боравак бити организован за ученике првог и другог разреда, програм рада у продуженом боравку треба да је у потпуној корелацији са Наставним планом и програмом за те разреде, а од креативности, иновативности наставника зависи како ће те садражаје реализовати у циљу развоја здраве, самосталне, слободне и способне личности дјетета.

 

 

Веома битна ставка код организације продуженог боравка у школи је и правилна, здрава исхрана дјеце. Исхрану дјеце у продуженом боравку школа ће у сарадњи са родитељима и према њиховом избору обезбједити из кухиње која ће бити у могућности да испоштује све нормативе и принципе здраве исхране. Родитељи свакодневно имају увид у јеловник.

 

У нашој школи одјељење продуженог боравка успјешно ради већ четврту годину за редом. Услуге продуженог боравка користи око 35 ученика првог, другог и трећег разреда. Потребе за организовањем рада боравка су много веће, али нам просторне могућности то не дозвољавају.

 

Планирано вријеме рада продуженог боравка је од 6.30 до 16.30 у слиједећој организацији дневних активности:

 

06.30 – 8.00 пријем ученика

08.00 – 11.00 настава

11.00 – 11.30 ужина

11.30 – 12.30 енглески језик / музичко – ритмичке и спортске активности

12.30 – 14.15 самостални рад ученика и израда домаћих задатака

14.15 – 14.45 ручак

14.45 – 16.00 одмор и слободне активности

16.00 – 16.30 поспремање боравка и одлазак дјеце кући

 

Успјешној организацији рада у продуженом боравку свакако дорпиносе и родитељи дјеце својим приједлозима и сугестијама. На помоћи за опремање просторија боравка можемо захвалити општини Приједор која нам је финансијски помогла у овом пројекту.

Рад продуженог боравка финансира се на следећи:

- финансирање кадра – Министарство просвјете и културе

- опремање простора – Општина

- исхрана дјеце и додатне активности (нпр. енглески језик) – од стране родитеља (уз напомену да ни исхрана ни додатне активности нису обавезне)

 


Pokreće SmartLABS