Мале везиље Štampa

Секција Мале везиље подстиче ученике на маштовитост и креативност и упућују их у технике израде различитих врста веза.

Циљ секције је да ученици уживају у различитим врстама веза, користе разне врсте бодова за вез, испољавају оригиналност и креативност.

Циљеви и задаци секције су:

- Развој љубави према различитим врстама веза

- Развој интересовања за вез

- Развој маштовитости и креативности

- Развој радних навика

 

Секцију воде учитељице:

Слободанка Софиљ и Бранка Роквић