Управа школе Štampa

Управа школе:


Сања Муњиза - директор школе

Јасминка Калинић - помоћник директора

Горан Дељић - секретар


Педагошко-психолошка служба:


Соња Ковачевић (Сања Качавенда) - педагог

Ивана Бероња - психолог

 

Финансијско-административна служба

 

Зорица Мајсторовић - рачуновођа

Бранислав Медаревић - административни радник